CURRENT ISSUE


VOLUME 3(1) 2021


Article No.
Article Title & Author
Download PDF
1
Reciprocal Teaching and Reading Comprehension: An Integrative Review


Ting Pick Dew, Suyansah Swanto & Vincent Pang

Full article.pdf
2
Characteristics and Teaching Challenges of Struggling Secondary School Writers: Assessing the need for self-regulation strategies based instruction


Jacinta Karen Juin, Suyansah Swanto & Wardatul Akmam Din

Full article.pdf
3
Kompetensi TMK Guru Dalam Pengintegrasian TMK Di Sekolah Rendah


Syamsul Abdul Hamid, Aziah Ismail & Rozniza Zaharudin

Full article.pdf
4
Resilien Akademik dalam kalangan Murid B40

Zulliana Hasan, Nor Shafrin Ahmad & Shahabuddin Hashim

Full article.pdf
5
A Conceptual Framework for Evaluating The Effectiveness of Robotic Game Approaches To Motivation and Performance in Geography


Mohamad Amran Bin Manining, Soon Singh A/L Bikar Singh

Full article.pdf
6
Suatu Tinjauan Literatur Pelaksanaan Program Bilik Darjah Berasaskan Mata Pelajaran (BDBM)


Wan Ahmad Jaafar Wan Yahaya, Khairulnisak Mohamad Zaini & Ro’azeah Md Napeah

Full article.pdf
7
Multimedia Dalam Pembelajaran dan Pemudahcaraan (PdPc) Pendidikan Islam Pendidikan Khas Masalah Pendengaran (PKMD)


Norlela Ali, Tengku Sarina Aini Tengku Kasim & Nor Raudah Siren

Full article.pdf
8
Kesahan dan Kebolehpercayaan Modul Kaunseling SoF-Ea (Solution Focused Brief -Expressive Arts) Terhadap Penyesuaian Pelajar di Institut Pendidikan Guru (IPG)


Tengku Norhani Tengku Besar, Nor Shafrin Ahmad & Shahabuddin Hashim

Full article.pdf
9
Development and Usability of B-Geo Module in Differentiation Topic Using ASSURE Model of Instructional Design


Siti Seri Kartini Mohd Yatim, Salmiza Saleh, Hutkemri & Wun Thiam Yew

Full article.pdf
10
Analisis Pengetahuan Kandungan  Guru Cemerlang Bahasa Melayu tentang PdP KOMSAS Menurut DSKP


Mohd Rohiman Subri & Rohizani Yaakub

Full article.pdf
11
Pengaruh Kepimpinan Perubahan dalam Membangunkan Ekosistem Keusahawanan di Kolej Vokasional KPM


Hasmira Alias & Aziah Ismail

Full article.pdf
12
Pendekatan Penyelidikan Reka Bentuk dan Pembangunan (DDR) Dalam Pembangunan Model Pemikiran Inventif Pelajar Mata Pelajaran Reka Cipta


Radha T. Gandi, Mohd. Ridzwan Che Rus & Suriani Mohamed

Full article.pdf
13
Keunikan Majlis Berkhatan Dalam Masyarakat Orang Asli Suku Kaum Jah Hut Di Pahang


Nor Edzrine Binti Abdullah Sani

Full article.pdf
14
Lesson Planning Practices and Lesson Planning System Design Preferences Among Novice ESL Teachers


Fadliyana Mohamad Fathil, Azidah Abu Ziden & Siti Zuraidah Md Osman

Full article.pdf
15
Pengetahuan Dan Pelaksanaan Kemahiran Berfikir Aras Tinggi Guru Pendidikan Islam Sekolah Rendah


Wan Izyan Izzati  W Ja’afar, Khadijah Abdul Razak

Full article.pdf
16
Tracing Indigenous Students' Academic Performance in A Malaysian Higher Education Institution: The Foci of Scholarship to Orang Asli


Muhamad Khalil Omar, Mazlina Mahdzar, Aini Jaapar, Ahmad Shahril Azwan Abd Rahim

Full article.pdf
17
Pembangunan Bahan PIntAR Kraf Seramik bagi Pengajaran dan Pembelajaran Pendidikan Seni Visual


Wan Lokman Wan Ahmad, Ahmad Nizam Othman & Ridzuan Hussin

Full article.pdf
18
Triangulation Clay Bodies Formulation for Lapohan Traditional Pottery

Norhayati Ayob, Shamsu Mohamad & Sazmal Effendi Arshad
Full article.pdf
19
A Case Study of Orang Asli Women Role in Achieving Gender Equality


Rafidah Abd Karim, Syaza Kamarudin, Azurawati Zaidi, Wan Faridatul Akma Wan Mohd Rashdi & Nurul Farhani Che Ghani

Full article.pdf
20
Teachers’ Attitudes Level Towards the Use of Microcontroller Development Boards in Secondary Schools

Azlina Muhammad Noor & Jamalsafri Saibon
Full article.pdf


VOLUME 2 (Special Issue)


Article No.
Article title & Author
Download PDF
1The Value of Syair Aceh among Acehnese Indigenous People in Parenting Practice

Putri Oktia Rezeki &  Mohd Nazri Abdul Rahman
Full article.pdf
2University-Community Engagement Programme for Orang Asli Sustainable Development

Doris Padmini Selvaratnam
Full article.pdf
3Implementation of Free Play Activities Based on STEM Education to Enhance Creativity Among Indigenous Pre-schoolers

Komalah Apu  & Mohd Nazri Bin Abdul Rahman
Full article.pdf
4Teachers’ Perceptions on The Employment of Creative Music and Movement to Enhance Early Reading Among Indigenous Preschoolers

Catherine Cynthia Felix &  Mohd Nazri Abdul Rahman
Full article.pdf
5Human Capital, Aspiration and Career Development of Orang Asli Youth in Peninsular Malaysia

Ramlee Mustapha
Full article.pdf
6
Transformasi Sekolah (TS25): Sokongan Persatuan Ibu Bapa Guru Komuniti Pendidikan Orang Asli

Azman Kanil, Ismail Hashim & Mohd Ibrohim Md Taha
Full article.pdf
7Pendidikan Orang Asli : Ke Arah Lonjakan Kecemerlangan

Zainal Abidin Ali, Asnarulkhadi Abu Samah, Hanina Halimatusaadiah Hamsan & Azlina Mohd Khir
Full article.pdf
8Teknologi Digital Dalam Pengajaran Pembelajaran Anak-Anak Orang Asli

Kamarudin Abu Hassan, Hamzah Dollah, Zuraidah Baharin
Full article.pdf
9Kajian Pendidikan Anak-Anak Orang Asli di Sekolah Kebangsaan Cherana Puteh, Melaka

Kamarudin Abu Hassan, Abdul Salam Mohamed Ibrahim, Senin Khamis, Azizah Maamor, Rusitah Mohamed, Norlaila Mohammad, Jailani Haji Hashim, Noor Aishah Aziz
Full article.pdf
10Kurikulum Berkepelbagaian Budaya Untuk Pembelajaran Literasi Awal Kanak-Kanak Orang Asli

Aishah Binti Abdul Malek, Mohd Nazri Abdul Rahman, Muhammad Asyraf Mansor
Full article.pdf
11Amalan Guru Prasekolah Orang Asli Dalam Pengurusan Persekitaran Pembelajaran Berasaskan Nilai dan Amalan Masyarakat Orang Asli

Mohd Nazri Abdul Rahman, Muhammad Ridzuan Idris, Komalah a/p Apu & Fauzi Hassan
Full article.pdf
12Keberkesanan Program PLKK Dari Perspektif Pengurusan Program, Tenaga Pengajar dan Pelatih: Satu Kajian Kes

Halif Md Saleh, Ramlee Mustapha, Zamani Ibrahim
Full article.pdf
13Meneroka Pengalaman Pembelajaran Murid Orang Asli ke Arah Penerapan Modal Insan di SK Kg Jus, Melaka

Sholehah Ismail, Fatimah Mustaffa, Noryani Md. Yusof, Halimah Jantan

Full article.pdf
14Faktor-Faktor Kelemahan Akademik Dalam Kalangan Pelajar Orang Asli: Kajian Kes Di SK Sg. Berua, Kuala Berang, Terengganu

Ahamad Rahim, Suzana Haron, Rosliza Awang
Full article.pdf
15Malay Language Teaching and Learning Strategies among Orang Asli Students in Terengganu

Norizan Mamat, Aizuddin Md Rami, Ramle Abdullah, Hafis Simin, Nik Nur Azizah
Full article.pdf
16Pendekatan, Mendekati dan Mendekatkan Masyarakat Orang Asli

Mohd Sharifudin Yusop
Full article.pdf
17Transformasi Pendidikan Orang Asli di Pedalaman

Rokiah Omar, Imran Ho Abdullah, Mohd Azizi Muhamad Radzy, Helmiah Abdul Razak,
Nur Hakimah Asnawi, Aisha Nadira Mohd Redzuan
Full article.pdf
18Penggunaan Pendekatan Didik Hibur dalam Aktiviti Pengajaran dan Pembelajaran (PdP) Harian di Sekolah Kebangsaan Sungai Berua

Nik Nur Azizah Nik Halman, Hafis Simin, Ramle Abdullah, Sahar Sa’di Hashim
Full article.pdf
19Kesesuaian Dan Pelaksanaan Kemahiran Membaca Bahasa Melayu Kurikulum Asli Penan Dalam Kalangan Guru Bahasa Melayu Sekolah Murid Orang Asli

Mohamad Nik Mat Pelet
Full article.pdf
20Budaya dan Warisan Orang Asli Kensiu Lubuk Legong, Baling, Kedah

Nur Faaizah Binti Md Adam, Mohd Sharifudin Yusop, Noor Saadah Binti Salleh
Full article.pdf
21Bahasa Orang Asli Jahai: Kajian Aspek Fonologi dan Leksikal

Muna Afifah Mohd Zulkepli
Full article.pdf
22Penguasaan dan Pengaplikasian Kbat dalam Penulisan Kerja Kursus Pelajar Orang Asli PISMP

Nor Asiah Ismail, Zulkarnaian Mat, Simah Mamat, Mastura Mohamed Berawi, Zabedah Mohammed
Full article.pdf
23Manifestasi  Minda Masyarakat Semai Melalui Bahasa Kiasan: Satu Analisis

Aminuddin Mohamed, Mohd Rasdi Saamah, Fauzi Hasan, Achom Luji
Full article.pdf
24Che Wong: Amalan Sosio budaya dan Masa Depannya

Jamal Rizal Razali,  Jamilah Bebe Mohamad,  Anis Nabila Ahmad
Full article.pdfVOLUME 2 (2) 2020

Article No.
Article title & Author
Download PDF
1Implementasi Model ADDIE dalam Pembangunan Modul Robot M-Solat

Siti Fauziah Mohd Amin, Sabariah Sharif, Mad Nor Madjapuni, Muralindran Mariappan
Full article.pdf
2Effectiveness of Strategy DisneyNLP in Reducing Math Anxiety of Students in Perak Matriculation College

Mohamad Tahar Mohamad Amirnudin & Salmiza Saleh
Full article.pdf
3Pembangunan dan Penilaian Modul Interaktif Realiti Maya Komponen Apresiasi Muzik Sekolah Menengah (e-MARZ): Satu Analisis Keperluan

Abdul Rahman bin Safian, Mohd. Nizam Hj. Nasrifan, Zaharul Lailiddin Hj. Saidon
Full article.pdf
4The Development of edu-Innovation Model on Business Learning Activities for Teacher Trainee: A Fuzzy Delphi Study

Ahmad Sharani Abdul Seliban, Jamasafri Saibon & Siti Zuraidah Md Osman
Full article.pdf
5Mengindang Kajian Intertekstual dalam Karya Sastera Melayu: Suatu Penelitian Literatur

Mohd Haniff Mohammad Yusoff, Rohaya Md Ali & Phat a/l Awang Deng
Full article.pdf
6Which dominant teaching style are you?: A Preliminary Study among Practitioners at a Higher Education Institution

Zuraina Ali, Noor Azida Sahabuddin
Full article.pdf
7Pembangunan Model Kompetensi Pemimpin Pertengahan: Satu Kajian Reka Bentuk dan Pembangunan

Sukor Beram, Marinah Awang & Ramlee Ismail
Full article.pdf
8Amalan Menerima Komisen Dalam Pengurusan Kewangan Sekolah Berautonomi Menurut Perspektif Islam

Wan Azlan bin Wan Adnan @ Wan Refol & Nor Aini binti Ali
Full article.pdf
9Komuniti Pembelajaran Profesional di Malaysia: Amalan dan Pengaruhnya Terhadap Kompetensi Guru Dalam Pendidikan Abad ke-21 di Sekolah Rendah

Salwa Azwani binti Hassan, Aziah binti Ismail
Full article.pdf
10Pendidikan Netiquette dan Proses Pertimbangan Moral Murid

Muhammad Khairulrijal Mohamad Saad, Rabiatul-Adawiah Ahmad Rashid, Noor Afiah Md Ariff , & Nurliyana Mohamad Saad
Full article.pdf
11Ketahanan Diri dan Kemurungan dalam kalangan murid Sekolah

Nor Shafrin Ahmad, Aziah Ismail & Siti Nur Nadhirah Mohd Ashri
Full article.pdf
12Pembinaan Model Kembara Galeri Digital Pendidikan Jasmani dan Kesihatan Sekolah Rendah: Aplikasi Kaedah Fuzzy Delphi

Nik Hazira Ghazali, Saedah Siraj & Syed Kamaruzaman Syed Ali
Full article.pdf
13Psikoterapi al-Quran  Terhadap Wanita Bekerjaya Yang Memiliki Anak Kurang Upaya

Noor Aimah Md Isa@Haron, Muhammad Khairulrijal Mohamad Saad, & Noor Afiah Md Ariff
Full article.pdf
14The Effects of Technology Use In Keris Making On Social Change

Ikhwan Hanipah
Full article.pdf
15Documenting the Process of Making Keris Tok Chu: Traditional and Modern Procedures Used

Ikhwan Hanipah
Full article.pdf
16Pelaksanaan Coaching oleh Pemimpin Pertengahan Sekolah: Isu dan Cabaran

Wan Fadhlurrahman W. Md Rasidi, Al-Amin Mydin & Aziah Ismail
Full article.pdf
17The value of environment in motifs Terengganu Songket Craft

Noriza Hashim & Abdul Halim Hussain
Full article.pdf
18Cabaran Pelaksanaan PTPK Dalam Mata Pelajaran Reka Bentuk Dan Teknologi (RBT) Di Sekolah Menengah

Cathrine Masingan & Sabariah Sharif
Full article.pdf
19Innovation in Education

Dayang Rafidah Syariff M. Fuad, Khalip Musa & Hamidah Yusof
Full article.pdf
20Cognitive Green Skills Competency in The Fourth Revolution Industries

Syarina Ramli, & Mohamad Sattar Rasul
Full article.pdf
21Pengetahuan Agama Dalam Kalangan Remaja Berisiko di Sekolah Daerah Bentong, Pahang

Nur Hanisah Mohd Nor Afandi  , Najah Nadiah Amran dan Mohd Faizulamri Mohd Saad
Full article.pdf
22The Challenges Faced by The Agriculture Lectures in Improving Teaching Delivery at Malaysia Agriculture Vocational Colleges: A Competency Study

Shuhada Abdul Raof, Aede Hatib Musta’amal & Haiza Atmareni
Full article.pdf
23Online-Learning Module For Technical Pre-Service Teacher: An Examination Of Structure And Requirements

Ahmad Sharani Abdul Seliban, Jamasafri Saibon & Zainudin Mohd Isa
Full article.pdf
24Teraputik Sukan Melalui Permainan Sasaran Menggunakan Teaching Games for Understanding Dapat Meningkatkan Tumpuan Murid Berkeperluan Khas

Nur Faatihah Mohamad Hussin, Mohd Mokhtar Tahar
Full article.pdf
25Semelai Instrumental Music:  Creative Imaginations of the Biophony of Lake Bera,  Pahang,  Malaysia

Clare Suet Ching, Chan
Full article.pdf
26
Kepimpinan Teknologi dan Faktor Sokongan ke Arah Pendidikan Abad Ke-21


Syamsul bin Abdul Hamid, Aziah binti Ismail & Rozniza binti Zaharudin

Full article.pdf
27
Factors Contribute to Adolescent’s Life Satisfaction


Mohd Fairuz Jafar

Full article.pdf
28
Literasi Alam Sekitar Pelajar Sekolah Menengah: Satu Analisis Pengesahan Faktor

Ahmadi Abd Wahab, Mohammad Tahir Mapa
Full article.pdf
29
Penentuan Kesahan dan Kebolehpercayaan Ujian Pencapaian Sains (SSAT) Melalui Model Pengukuran Rasch


Junainah Jamaludin & Lay Yoon Fah

Full article.pdf
30
Professional Learning Communities (PLCs) Across MARA Learning Institutions: Retrieving Unpublished Evidence

Zuliana Mohd Zabidi, Zuraidah Abdullah & Bambang Sumintono


VOLUME 2 (1) 2020

Article no
Article title & Author
Download PDF
1

A Perspective to Innovation Leadership in Malaysia Education

Dayang Rafidah Syariff M.Fuad, Khalip Musa & Zahari Hashim

 Full article.pdf
2

Effectiveness of Systematic Teaching Methods on Art Creation at the Secondary Level 

Nur Analiza Rahman & Ramlan Mustapha
Full article.pdf
3

Between Preaching and Practising – The Incongruities of Teachers’ Written Feedback Beliefs and Practices: A Case Study

Nurul Nakiah Abdullah, Azlina Abdul Aziz

Full article.pdf
4

Dimensi Komitmen Afektif, Normatif dan Berterusan Dalam Kalangan Ketua Panitia di Sekolah Rendah di Malaysia: Satu Sorotan Literatur  

Norliza binti Abdul Kadir, Aziah  binti Ismail & Ahmad Zamri bin Khairani

Full article.pdf
5

Hubungan Kepimpinan Transformasi Terhadap Kepuasan Kerja Dalam Kalangan Guru di Perlis

           Kaushalya Palanisamy, Mohd Faiz Mohd Yaakob, Mat Rahimi Yusof, Hapini Awang, Mohd Sofian Bin Omar Fauzee & Hareesol Khun-Inkeeree

Full article .pdf
6

Model Pemikiran Kritis Remaja Muslim: Satu Analisis Keperluan

Rizaman Yahya, Rabiatul Adawiah Ahmad Rashid & Muhammad Zuhair Zainal

Full article .pdf
7

Cabaran Dalam Melaksanakan Teknologi Maklumat dan Komunikasi: Analisis Kes Persekitaran Pembelajaran Maya-Frog Serta Strategi Untuk Melestarikan Penggunaan Google Classroom Dalam Kalangan Guru

   Hapini Awang, Zahurin Mat Aji, Wan Rozaini Sheik Osman, Erwani Kamaruddin, Abdulrazak F. Shahatha Al-Mashhadani & Shakiroh Khamis

 Full article .pdf
8

Fuzzy Delphi Approach Determining Element in Competence Development Among Vocational College Business Graduates

Bishanani Omar, Norlidah Alias & Hutkemri Zulnaidi

 Full article.pdf
9

Kemahiran Menggunakan Perisian TMK Dalam Kalangan Guru Pendidikan Khas

Mohd Fikri Abdul Fattah & Aliza Alias

Full article .pdf
10
Pembinaan Instrumen Komitmen Pemimpin Pertengahan: Aspek Kesahan dan Kebolehpercayaan

Norliza binti Abdul Kadir, Aziah binti Ismail & Ahmad Zamri bin Khairani

Full article .pdf
11

Pemikiran Faisal Tehrani berdasarkan novel-novel terpilih

Fauzi bin Hasan Phd, Prof. Madya Dr Tengku Intan Marlina binti Tengku Mohd Ali dan Madiawati Mamat@Mustaffa Phd. 

 Full article .pdf
12
Hubungan Antara Sikap Murid Terhadap Pembelajaran Kolaboratif Berdasarkan Pencapaian Ujian Penilaian Akhir Tahun Mata Pelajaran Sejarah

Saerah Shuib, Siti Hawa Abdullah & Hazri Jamil

 Full article.pdf
13

Analisis Keperluan terhadap Pembinaan Modul al-Alaq-IQ (MpaA-IQ) bagi Meningkatkan Pencapaian Kemahiran Asas Bacaan al-Quran Tahun Satu 

Ahmad Tamizi Abu & Rabiatul Adawiah Ahmad Rashid

 Full article .pdf
14

Penggunaan Kaedah Circle Time Dalam Meningkatkan Kemahiran Membaca Bacaan Mad Asli Dan Mengenal Mad Asli

Siti Aisyah Ibrahim & *Hafizhah Zulkifli 

Full article .pdf
15
Pertimbangan Moral Pelajar dalam Dilema Media Sosial: Penggunaan Articulated Thought in Simulated Situation (ATSS)

Muhammad Khairulrijal Mohamad Saad, Rabiatul-Adawiah Ahmad Rashid & Noor Afiah Md Ariff

 Full article .pdf
16

Pendidikan Orang Asli: Ke Arah Lonjakan Kecemerlangan

Zainal Abidin Ali, Asnarulkhadi Abu Samah, Hanina Halimatusaadiah Hamsan & Azlina Mohd Khir

Full article.pdf
17

Tingkah laku keprihatinan ibu terhadap anak Autisme

Dayang Dayana Abg Abd Nasir & Aliza Alias

Full article .pdf
18

Talking Chips Dalam Pengajaran Pendidikan Islam Sekolah Rendah 

Hafidzah Saffeen, Hafizhah Zulkifli & Mohd Isa Hamzah

Full article .pdf
19

Persepsi Guru Terhadap Pendidikan STEM di Peringkat Pra Universiti

Hidayatul Illah Ahmad Saad & Rabiatul Adawiah Ahmad Rashid

 Full article .pdf
20
Penggunaan bahan bacaan multimedia dalam meningkatkan kemahiran bacaan dan kefahaman Bahasa Melayu murid berkeperluan khas pendengaran

Mohamad Thayyib Razali & Mohd Hanafi Mohd Yasin

Full article .pdf
21

Kecerdasan Emosi dan Pengurusan Stres dalam Kalangan Guru di Pulau Pinang

        Thiagarajan Kobalan, Mohd Faiz Mohd Yaakob, Mat Rahimi Yusof, Hapini Awang, Mohd Sofian Bin Omar Fauzee & Hareesol Khun-Inkeeree

Full article .pdf
22

Kesedaran Netiquette Murid dalam Interaksi Media Sosial

Muhammad Khairulrijal Mohamad Saad, Rabiatul-Adawiah Ahmad Rashid & Noor Afiah Md Ariff

 Full article .pdf
23

Keberkesanan Program SINAR SETARA Dalam Meningkatkan Penguasaan Konstruk Literasi Bahasa Melayu Murid Tahap

Hapini Awang, Mohd Nasran Deraman, Khairudin Abdul Aziz, Erwani Kamaruddin, Muhd Fadhli Izzat Rosli, Tuan Mohd Ridzuan Tuan Mohd, Wan Mohd Farid Wan Mat, Joharri Shuhaimi & Wan Ahmad Humaizie Zafakali

 Full article .pdf
24

Pemikiran Siti Zainon Ismail dalam Buku Bergambar Kanak-kanak Siri Sahabat Siti Kecil

Kaithiri Arumugam, Rohaya Md Ali & Phat Awang Deng

Full article .pdf
25

Tahap Taksonomi Pemikiran Kritis dalam Kalangan Guru Pendidikan Seni Visual

Ardiana Aziz, Che Aleha Ladin. Phd 

 Full article .pdf
26

Faktor-faktor yang mempengaruhi tahap pencapaian literasi Bahasa Melayu murid tahun 4 dalam kemahiran menulis

Chew Fong Peng, Dewih Haris 

Full article .pdf
27

Hubungan Antara Pengetahuan dengan Sikap Guru Sekolah Kebangsaan Pendidikan Khas Terhadap Pembelajaran Kolaboratif

Nur Ilda Kamaruzaman, Aliza Alias

Full article .pdf
28

Allah sebagai al-Badi’: Inspirasi untuk menjadi Guru Inovatif

Wan Ali Akbar Wan Abdullah, Khadijah Abdul Razak & Mohd Isa Hamzah

Full article .pdf
29

The selected factors for role stress among indigenous school teacher in Kuala Lipis, Pahang

Mohd Faizal Hassan & Norhyisyamudin Kamil

Full article .pdf
30

Korpus dalam Pengajaran Bahasa Melayu: Senangnya Mengajar, Seronoknya Belajar

Naemah Md. Noor, Mohammad Syawal Narawi & Mohd. Isha Awang

 Full article .pdf
31
The Service Excellence Performance of Public Universities in Malaysian - an internal client’s experiences

Hasfizani Ariffin, Sany Sanuri Mohd Mokhtar  & Yusmani Mohd Yusoff 

 Full article.pdf 
32

Pembelajaran Koperatif: Internet Of Thing (IoT) Dalam Pendidikan Seni Visual Di Sekolah Rendah

Nurul 'Ain Binti Saffar Ullah, Md Nasir Bin Ibrahim, & Abd Manaf Bin Bejau

Full article.pdf


VOLUME 1 (2) 2019

Article no

Article title & Author

Download PDF

1

E-TECH LP as a tool to upgrade English teachers’ lesson planning quality: A case study

Fadliyana Mohamad Fathil, Amelia Abdullah, Leong Lai Mei,Azidah Abu Ziden & Aidayani Abdul Nasir

Full article .pdf
2

Teachers’ Perceptions on Using the Pulse 2 textbook

Nurul Ain Johar & Azlina Abd Aziz

Full article.pdf
3

Lesson study for teaching reading: textual interpretation towards meaningfull reading

Wong Sien Biang, Chun Mee Lee & Ng Sook Gun

Full article.pdf
4

Do Malaysian pre-service teachers ready to implement 21st century learning in the school? : The Malaysian evidence

Ramlan Mustapha.Phd, M.Asri Abd Razak  & A. Jailani Che Abas

Full article.pdf
5

Konseptualisasi Strategi dan Pelaksanaan Iklim DINI di Sekolah Menengah Agama

Raihan Mohd Arifin, Kamarul Shukri Mat Teh, & Norfazila Ghazali

Full article.pdf
6
The Self –Esteem level among Indigenous School Teacher in Kuala Lipis, Pahang

Mohd Faizal Hassan, Hamidah Sulaiman, PhD & Ghazali Darusalam, Phd.

Full article.pdf
7

Teknik Fuzzy Delphi: Reka Bentuk dan Pembangunan Model Penerimaan GeSVa Dalam m-Pembelajaran Institut Pendidikan Guru 

Muhammad Fariduddin Wajdi Anthony, Azidah Abu Ziden & Aziah Ismail

Full article.pdf
8

Perang Kedah-Siam 1821-1842: Satu Tragedi Politik dan Kemanusiaan 

Hasim Saari & Rohani Abd Ghani 

Full article.pdf
9
Virtual Learning Environment (VLE) Implementation Strategy: An Analysis of Practicality for Google Classroom Implementation in Malaysian Schools

Hapini Awang, Zahurin Mat Aji, Wan Rozaini Sheik Osman, Aidayani Abdul Nasir, Mazzlida Mat Deli & Wan Yusof Wan Hamat

Full article.pdf
10

Kebolehgunaan Kit RIMBA bagi Penerapan Elemen Sekolah Rimba Malaysia (eSRM) dalam kalangan Murid Orang Asli

Nur Bahiyah Abdul Wahab, Najib Haron & Che Lah Che Mamat

Full article.pdf
11

Pemikiran Kritis Remaja Muslim : Analisis Literatur

Rizaman Yahya, Rabiatul Adawiah Ahmad Rashid & Muhammad Zuhair Zainal

Full article.pdf
12

ESL Learners’ Perspectives On Online Collaborative Writing Activity (Google Docs)

Nur Syafiqah Yaccob & Melor Md. Yunus 

Full article.pdf
13

Kesan Think Pair Share Terhadap Pencapaian Dan Sikap Murid Dalam Mata Pelajaran Matematik 

Veknaswari Subramaniam, Mohd Faiz Mohd Yaakob, Hapini Awang

Full article.pdf
14

The Semai Folktales Cultural Heritage in the 21st Century:     Preservation Through Innovation

Sharina Saad  

Full article.pdf
15

Amalan Bersesuaian Perkembangan sebagai Kompetensi Profesional Guru dalam Pendidikan Prasekolah

Muhammad Haziq Mohd Sharif

Full article.pdf
16
Penilaian Kualiti Soal Selidik Resilien: Aspek Kesahan dan Kebolehpercayaan

Nor’Aziah  Ahamad Shatar, Mohammad Nasir Bistamam & Fauziah Mohd Sa’ad

Full article.pdf
17

Hubungan Antara Sikap Dengan Kemahiran Pemimpin Sekolah Terhadap Penggunaan ICT Dalam Pengurusan Sekolah Di Sekolah Rendah Daerah Kulim/Bandar Baharu

Pokirthanan Sinnappen, Mohd Faiz Mohd Yaakob, Hapini Awang

Full article.pdf
18

Amalan Aktiviti Pembelajaran Koperatif Dalam Pengajaran dan Pemudahcaraan (PdPC) Pendidikan Seni Visual Di Sekolah Rendah

Nurul 'Ain Binti Saffar Ullah , Md Nasir bin Ibrahim,Ph. & Abd Manaf Bin Bejau

Full article.pdf
19

At-Risk Students: What Are the Factors and How to Help Them?

Fariha Amalina Binti Zoolkafli

Full article.pdf
20

Tahap Dan Perasaan Ketika Penyeliaan Pengajaran Guru: Kajian Di Sekolah Agama Yayasan Islam Kelantan

Che Khairuleffendi Che Kamaruzaman, Mohd Faiz Mohd Yaakob & Hapini Awang

Full article.pdf
21

Penggunaan Analisis Penerokaan Faktor Bagi Instrumen Pengaruh Media Massa Terhadap Pelajar Bermasalah Disiplin

Noradilah Abdul Wahab, Najmi Muhamad & Mohd Sani Ismail

Full article.pdf
22

Test-Retest Reliability Of The Berg Balance Scale For Elderly Adult

Loh Siew Lee & Lee Ai Choo

Full article.pdf
23

Pembelajaran Abad ke-21 dalam Al-Quran: Satu Manual Pendidikan Istimewa daripada Allah

Wan Mariana Wan Mohamad, Kamarul Shukri Mat Teh

Full article.pdf
24

The Role of Teacher Readiness as a Mediator in the Development of ICT Competency in Pahang Primary School

Zuraidah Baharuldin, Shahrir Jamaluddin, Mohd Shahril Nizam Shaharom & Sumaia Mohammed Radman Zaid

Full article.pdf
25

Between Preaching and Practising – The Incongruities of Teachers’ Written Feedback Beliefs and Practices: A Case Study

Nurul Nakiah Abdullah & Azlina Abdul Aziz

Full article.pdf


VOLUME 1 (1) 2019

Article no
 
Article title & Author


Download PDF
1

“Does Internet Literacy Facilitate Academic Dishonesty among Malaysian Undergraduate Students?” The Malaysian evidence

Ramlan Mustapha,  Zulkifli Mat Som,  Noraniza Md Jani & Mazdaruddin Isa

Full article.pdf
2

 Creativity and Innovation as an Indigenous pedagogy Method

Aminuddin Mohamed, Haziah Sa’ari & Sharifah Zarina Syed Zakaria

Full article.pdf
3

How ESL young learners view project-based learning?

Muhammad Noor & Nurahimah

Full article.pdf
4

Narrative Biography: Meaning Making Through Painting

Syamrul Nizam Malek, Harozila Ramli & Ramlan Mustapha

Full article.pdf
5

Keupayaan Teksdealisme Mengangkat Keunggulan Pengarang

 Azhar Wahid

Full article.pdf
6

Model Remaja Orang Asli yang Unggul dalam Bahlut

Fauzi bin Hasan, Tengku Intan Marlina binti Tengku Mohd Ali &  Madiawati binti Mamat@Mustaffa

Full article.pdf
7

‘SKPMg2’ (Standard 4) as tools to upgrade teachers’ teaching quality

Wan Norhasma Wan Hassan & Nurahimah Mohd Yusoff

Full article.pdf
8

Implementation of Da'wah programme by MUIP Pahang: Orang Asli perspective

Asmadi Abd Rahman & Ramlan mustapha

Full article.pdf
9
Personal Involvement Modeling to Reduce the Emission of Carbon Dioxide: Theory Planned Behaviour and Personal Involvement

A. Zikri, Z. Rini-Azrina & Z. Nurul-Syazwani

Full article.pdf
10

Exploring the Education Awareness among Indigenous Teachers Trainee: The qualitative Approach

Ramlan Mustapha ,  Syamrul Nizam Abd Malek, Badariah Mohamed & Khairuddin Said 

Full article.pdf
11
The Approaches and Challenges of The Pahang Council of Religion And Malay Custom (MUIP) in The Development of Da’wah Among Orang Asli Community In Jerantut: A Review

MaizatulakmaliahMohamed & Norfadelah binti Nordin 

Full article.pdf
12

The effect of instructional coaching on the school middle leaders

Wan Norhasma Wan Hassan & Nurahimah Mohd Yusoff

Full article.pdf
13

Penggunaan ‘FROG VLE’ Sebagai Bahan untuk PdPc Pendidikan Islam Berdasarkan Kemahiran Berfikir Aras Tinggi (KBAT) dalam Kalangan Guru Pendidikan Islam Sekolah Rendah di Negeri Perak 

Mohd Syaubari Othman

Full article.pdf
14

Pembangunan Model Penghayatan Ibadah Maliyah: Analisis Keperluan Terhadap Mahasiswa Islam

Ahmad Ridwan bin Osman @ Hussin, Zaharah binti Hussin & Abdul Muhsin bin Sulaiman

Full article.pdf
15

Amalan Kepimpinan Sekolah Rendah Pulau di Sabah: Satu Kajian Kes 

Kamaruzaman Moidunny, Wee Eng Lee, Rosnani Kaman,Nor Laila Kuslan, Maimunah Husien, Gulson Begum Khalid & Nik Mohd Fakhruddin Nik Abd. Rahman

Full article.pdf
16

Pelaksanaan Kemahiran Berfikir Aras Tinggi dalam Pendidikan Seni Visual di sekolah menengah

Nor Laila binti Md Zain &  Md Nasir bin Ibrahim,

Full article .pdf 
17

Challenges in teaching Malaysian Skills Certificate (MSC) among Business Management Lecturers in Malaysian Vocational College

Syamsiah Mokhtar, Ruhizan Mohamad Yasin & Haryanti Mohd Affandi


Full article.pdf